Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Nguyên tắc hiện đại ngày nay hiểu biết về thiết kế ao hoàn hảo

Trong suốt phần này của trang web của tôi, tôi sẽ được bao gồm tất cả các khía cạnh của thiết kế ao Koi và xây dựng các phương pháp và tôi sẽ được đề cập đến tất cả các chi tiết tuyệt vời . Họ đang có, tuy nhiên , dựa trên cách thức tốt nhất để đi , và tôi tin rằng, chỉ có một cách NHẤT đi - mọi thứ khác chỉ đơn thuần là một sự thỏa hiệp và tôi không được biết đến tốt nhất cho sự thỏa hiệp trong bất kỳ khía cạnh của thiết kế ao Koi .

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Các thành phần sau đây phải được lên kế hoạch cẩn thận trước khi bạn bắt đầu đào

Đó là tất cả về lọc . Một hệ thống lọc thích hợp là chìa khóa cho một hồ koi thành công . Nhiều yếu tố phải được xem xét khi thiết kế một hệ thống lọc . Tất cả các thành phần phải được phối hợp để đảm bảo chức năng phù hợp . Các thành phần sau đây phải được lên kế hoạch cẩn thận trước khi bạn bắt đầu đào :